GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Na základě § 3 zákona 565/1990  sb. o místních poplatcích jsme povinni vést ubytovací knihu,a v ní evidovat po dobu 6 let následující osobní údaje :

 

–  Jméno a příjmení,adresu trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,dobu ubytování a účel pobytu.

 

Ubytovací knihu vedeme pouze v tištěné podobě,a ukládáme ji na bezpečném místě.

Evidenční knihu uchováváme po dobu 6 let od posledního záznamu,a poté ji likvidujeme spálením.
                                                           

 

Abychom splnili nově zpřísněné požadavky GDPR,rozhodli jsme se nekomplikovat vám prohlížení stránek nutným potvrzováním souhlasu.

Tyto statistiky dělat nebudeme.

Naše webové stránky používají pouze funkční soubory cookies.