GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Na základě § 3 zákona 565/1990  sb. o místních poplatcích jsme povinni vést ubytovací knihu,a v ní evidovat po dobu 6 let následující osobní údaje :

 

–  Jméno a příjmení,adresu trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,dobu ubytování a účel pobytu.

 

Ubytovací knihu vedeme pouze v tištěné podobě,a ukládáme ji na bezpečném místě.

Evidenční knihu uchováváme po dobu 6 let od posledního záznamu,a poté ji likvidujeme spálením.